+48 601 510 492
Zrzut ekranu 2021-03-26 o 20.09.27
 • Masz wrażenie, że wyniki Twojej firmy są niewspółmierne do czasu i wysiłku wkładanego przez pracowników?
 • Czujesz, że duże nakłady pracy przeznaczane są na zadania nieprzynoszące biznesowej wartości?
 • A może widzisz wśród kadry brak inicjatywy i umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji?

„Lean & Agile Management Toolbox” może być pierwszym krokiem do zmiany takiego stanu rzeczy.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom dwóch popularnych metod zarządzania projektami i organizacją. W pierwszej części uczestnicy poznają główne założenia i zasady zarządzania szczupłego (lean) oraz zwinnego (agile). Druga część ma charakter warsztatowy i pozwala poznać i sprawdzić w praktyce najważniejsze narzędzia stosowane w szczupłym oraz zwinnym zarządzaniu.

WIĘCEJ O SZKOLENIU

Share
Deloitte_20160308_024
client-experience-1

FRIS® to zaawansowane, oparte na psychologii poznawczej narzędzie rozwojowe, które w przystępny i obrazowy sposób pokazuje w jaki sposób ludzie podejmują decyzje i rozwiązują problemy. Badanie Stylów Myślenia i Działania FRIS® pozwala między innymi

Share

Biznesowa potrzeba chwili często decyduje o tym, że na stanowiska kierownicze awansowani są pracownicy z najdłuższym stażem, niekoniecznie posiadający arsenał kompetencji niezbędnych do zarządzania. Akademia Lidera pozwala zawczasu wyposażyć siebie lub swoich przyszłych liderów w zestaw podstawowych kompetencji potrzebnych na stanowisku kierowniczym takich jak:

 • Style Kierowania
 • Wyznaczanie Celów
 • Udzielanie Informacji Zwrotnej
 • Angażowanie i Motywowanie Pracownika
 • Rozwiązywanie Konfliktów
 • Organizacja Czasu Pracy

WIĘCEJ O SZKOLENIU

Share
inner_image_04
image_illustrations_07

W czasach promujących indywidualizm oraz dających możliwość załatwienia większości spraw i potrzeb za pomocą telefonu intensywnie zanika umiejętność współpracy z innymi. Team Work to modułowe szkolenie o warsztatowym charakterze pozwalające Uczestnikom poczuć siłę i wartość pracy zespołowej, zdiagnozować mocne i słabe strony „drużyn”, które współtworzą oraz wypracować plan na zwiększenie ich efektywności.

Tematy poruszane podczas szkolenia to m.in.: 

 • Filary efektywnej współpracy
 • Etapy / poziomy zespołowości
 • Role Zespołowe
 • Efektywna komunikacja
 • Proaktywność

WIĘCEJ O SZKOLENIU

Share
NULL