+48 601 510 492

SZKOLENIATeam Work / Efektywny Zespół

http://inspirator.net.pl/wp-content/uploads/2020/09/inner_image_04.jpg
01
Opis szkolenia

Together we stand, divided we fall. Pink Floyd – Hey You

W czasach promujących indywidualizm oraz dających możliwość załatwienia większości spraw i potrzeb za pomocą telefonu intensywnie zanika umiejętność współpracy z innymi. Team Work to modułowe szkolenie o warsztatowym charakterze pozwalające Uczestnikom poczuć siłę i wartość pracy zespołowej, zdiagnozować mocne i słabe strony „drużyn”, które współtworzą oraz wypracować plan na zwiększenie ich efektywności. 

Tematy poruszane podczas szkolenia to m.in.:

 • Filary efektywnej współpracy
 • Etapy / poziomy zespołowości
 • Role Zespołowe
 • Efektywna komunikacja
 • Proaktywność
02
Korzyści

Dzięki udziałowi w warsztacie Uczestnicy:

 • zrozumieją dynamikę rozwoju zespołu i wynikające z niej możliwości
 • wzbogacą swój warsztat managerski o umiejętność budowania efektywnych zespołów z wykorzystaniem ról grupowych według terminologii Belbina
 • doświadczą współpracy z osobami reprezentującymi różne role zespołowe
 • poznają destrukcyjną moc przekonań i stereotypów
 • otrzymają narzędzie do weryfikacji przekonań
03
Program

1. Siła zespołu

 • ĆWICZENIE WSTĘPNE: Jednostka kontra zespół
 • Po co tworzymy zespoły
 • Różnice między zespołem a grupą ludzi
 • Efekt synergii

2. Etapy rozwoju zespołów

 • Cztery etapy rozwoju zespołów
 • ĆWICZENIE: Dopasuj zdarzenie do etapu rozwoju
 • Etapowy bumerang
 • Jak wykorzystać potencjał każdego z etapów rozwoju

3. Role grupowe w zespole 

 • Test na najczęściej przyjmowana rolę grupową
 • ĆWICZENIE: Tajemnica Obelisku
 • Charakterystyka 8 ról zespołowych – mocne i słabe strony danej roli
 • Jak dopasować zadania do roli zespołowej
 • Najbardziej efektywne kompozycje ról zespołowych

4. Przekonania a praca zespołowa

 • ĆWICZENIE: Grażyna
 • Co wpływa na przekonania i nastawienie wobec innej osoby
 • Różnice w postrzegania „faktów obiektywnych i niepodważalnych”
 • ĆWICZENIE: Weryfikator przekonań

Dodatkowe moduły:

5. Efektywna komunikacja

6. Proaktywność

7. Zwiększ efektywność zespołu dzięki FRIS®

8. Raport zespołowy FRIS®

04
Informacje organizacyjne

Szkolenie dostępne zarówno w wersji stacjonarnej jak i online (na platformie Miro).

Czas trwania: 6 godzin (moduł podstawowy).

Koszt: Wycena indywidualna w zależności od wybranych modułów.