+48 601 510 492

SzkoleniaAkademia Lidera

Biznesowa potrzeba chwili często decyduje o tym, że na stanowiska kierownicze awansowani są pracownicy z najdłuższym stażem, niekoniecznie posiadający arsenał kompetencji niezbędnych do zarządzania. Akademia Lidera pozwala zawczasu wyposażyć siebie lub swoich przyszłych liderów w zestaw podstawowych kompetencji potrzebnych na stanowisku kierowniczym takich jak:

  • Style Kierowania
  • Wyznaczanie Celów
  • Udzielanie Informacji Zwrotnej
  • Angażowanie i Motywowanie Pracownika
  • Rozwiązywanie Konfliktów
  • Organizacja Czasu Pracy

WIĘCEJ O SZKOLENIU

Share