+48 601 510 492

SzkoleniaSzkolenia FRIS

FRIS® to zaawansowane, oparte na psychologii poznawczej narzędzie rozwojowe, które w przystępny i obrazowy sposób pokazuje w jaki sposób ludzie podejmują decyzje i rozwiązują problemy. Badanie Stylów Myślenia i Działania FRIS® pozwala między innymi na:

– maksymalizację efektywności prac zespołu oraz zwiększenie satysfakcji i motywacji w zespole dzięki dopasowaniu zadań do predyspozycji pracowników;

– znaczącą poprawę komunikacji w firmie dzięki nabytej umiejętności spojrzenia z perspektywy innych stylów myślenia;

– zdiagnozowanie słabych stron zespołu oraz metod na uzupełnienie luk w ich funkcjonowaniu;

– odkrycie na którym etapie projektu prace zespołu mogą napotkać na największe trudności;

– zminimalizowanie ryzyka konfliktów wewnątrz zespołu.

 

WIĘCEJ O SZKOLENIU

Share