+48 601 510 492

SZKOLENIASzkolenia FRIS®

http://inspirator.net.pl/wp-content/uploads/2021/02/fris-style-myslenia-logo-fb.jpg
  2020_11_25 15_13 Office Lens (1)-kopia
  ANALITYK - ROLE ZAWODOWE-kopia
  KORZYŚCI Z FRIS-kopia
  01
  Opis szkolenia

  We are one, but not the same. U2 – One     

                                                   

  FRIS® to zaawansowane, oparte na psychologii poznawczej narzędzie rozwojowe o potwierdzonej, wysokiej wiarygodności psychometrycznej (0,82-0,88). W przystępny i obrazowy sposób pokazuje w jaki sposób ludzie podejmują decyzje i rozwiązują problemy umożliwiając lepsze wykorzystanie swoich naturalnych predyspozycji. Narzędzie zostało stworzone na podstawie badań przeprowadzonych na ponad 2000 osób mieszkających w Polsce, przez co jest idealnie dopasowane do polskich realiów.

  Podczas warsztatu FRIS® poznasz narzędzie umożliwiające m.in.:

  – maksymalizację efektywności prac zespołu oraz zwiększenie satysfakcji i motywacji w zespole dzięki dopasowaniu zadań do predyspozycji pracowników;

  – znaczącą poprawę komunikacji w firmie dzięki nabytej umiejętności spojrzenia z perspektywy innych stylów myślenia;

  zdiagnozowanie słabych stron zespołu oraz metod na uzupełnienie luk w ich funkcjonowaniu;

  – odkrycie na którym etapie projektu prace zespołu mogą napotkać na największe trudności;

  zminimalizowanie ryzyka konfliktów wewnątrz zespołu.

  Więcej informacji o FRIS znajdziesz na www.fris.pl

  02
  Korzyści

  Dzięki udziałowi w warsztacie Uczestnicy:

  • poznają swój Styl Myślenia i Działania FRIS®,
  • nauczą się identyfikować cechy sugerujące dany Styl Myślenia oraz formułować komunikaty najbardziej skuteczne wobec jego przedstawicieli,
  • ocenią potencjał zespołów, w których pracują oraz przetestują narzędzie zwiększające ich efektywność,
  • przeprowadzą analizę klientów oraz współpracowników pod kątem stylów myślenia oraz działania,
  03
  Program

  Moduł podstawowy:

  1. Style poznawcze, czyli w jaki sposób patrzę na świat.

  2. Zawodnik, Partner, WIzjoner, Badacz – prezentacja czterech Stylów Myślenia FRIS® pod kątem:

  • Sposobu percepcji i wykorzystywania informacji,
  • Reagowania i rozwiązywania problemów
  • Cech charakterystycznych, za które są doceniani oraz krytykowani
  • Motywatorów oraz demotywatorów

  3. Styl Myślenia a sposób komunikacji:

  • Różnice w percepcji przedstawicieli różnych Stylów Myślenia
  • Szanse i zagrożenia w komunikacji pomiędzy osobami z różnymi Stylami Myślenia
  • ĆWICZENIE: „Jak MacGyver z Putinem i Sherlock Holmes z Amelią”

  4. Style Działania:

  • Prezentacja 14 Stylów Działania FRIS®
  • Role zawodowe oraz aktywności zgodne z predyspozycjami danego Stylu Działania
  • ĆWICZENIE: Analiza głównych klientów i współpracowników

  5. Proces FRIS®

  • 48 kompetencji wnoszonych do pracy zespołowej przez 4 Style Myślenia
  • Jak zdiagnozować mocne i słabe strony zespołu
  • Sposoby na przekształcenie zespołu w niezawodny i efektywny Dream Team
  • ĆWICZENIE: „Mój zespół” – symulacja Procesu FRIS® w losowo stworzonych zespołach

  Dodatkowe moduły:

  6. FRIS Agile

  7. Style Myślenia w pracy managera

  8. Style Myślenia w pracy nauczyciela

  9. Style Myślenia FRIS w doradztwie zawodowym

  10. Diagnoza zespołu  – warsztat poprzedzony wykonaniem przez wszystkich Uczestników Badania Stylów Myślenia FRIS®. Podczas warsztatu pracujemy z wynikami prawdziwego zespołu tworzonego przez Uczestników. Diagnozujemy jego mocne i słabe strony, tworzymy mapy komunikacyjne oraz budujemy plan rozwojowy.

  04
  Informacje organizacyjne

  Szkolenie dostępne zarówno w wersji stacjonarnej jak i online (na platformie Miro).

  Czas trwania: 5 godzin (moduł podstawowy).

  Koszt: Wycena indywidualna w zależności od wybranych modułów.