+48 601 510 492

SZKOLENIALean & Agile Management Toolbox

http://inspirator.net.pl/wp-content/uploads/2020/08/background_home_03.jpg
01
Opis szkolenia

Ale kochany nie ma żadne tylko. Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!                                                                                                                                      Brunet wieczorową porą.                                                                                                                          

 • Masz wrażenie, że wyniki Twojej firmy są niewspółmierne do czasu i wysiłku wkładanego przez pracowników?
 • Czujesz, że duże nakłady pracy przeznaczane są na zadania nieprzynoszące biznesowej wartości?
 • A może widzisz wśród kadry brak inicjatywy i umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji?

„Lean & Agile Management Toolbox” może być pierwszym krokiem do zmiany takiego stanu rzeczy.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom dwóch popularnych metod zarządzania projektami i organizacją. W pierwszej części uczestnicy poznają główne założenia i zasady zarządzania szczupłego (lean) oraz zwinnego (agile). Druga część ma charakter warsztatowy i pozwala poznać i sprawdzić w praktyce najważniejsze narzędzia stosowane w szczupłym oraz zwinnym zarządzaniu.

02
Korzyści

Dzięki udziałowi w warsztacie Uczestnicy:

 • poznają dwie popularne i skuteczne metody zarządzania firmą i procesami,
 • wzbogacą swój warsztat o kilkanaście narzędzi zarówno z dziedziny Lean jak i Agile,
 • zainspirują się myślą o usprawnianiu procesów w firmie,
 • otrzymają materiały pozwalające na rozpoczęcie wdrożenia myślenia szczupłego lub/i zwinnego.
03
Program

1. Lean Management

 • Geneza powstania idei szczupłego zarządzania,
 • Idea ciągłego doskonalenia,
 • Cykl PDCA,
 • GEMBA,
 • MUDA – 7 typów marnotrawstwa,
 • Przepływ procesów,
 • Praca standaryzowana,
 • Mapowanie strumienia wartości,
 • Wizualizacja pracy,
 • Podstawowe narzędzia Lean Management:
  • Kanban
  • Analiza 5Y
  • Mapowanie strumienia wartości (VSM)
  • Raport A3 – problem solving
  • 5S
  • Koła jakości

2. AGILE Management

 • Szczupłe zarządzanie jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku,
 • Manifest AGILE – 12 zasad
 • SCRUM -idea pracy iteracyjnej
 • Role w SCRUM
 • Przebieg pracy w SCRUM – 5 wydarzeń SPRINTU:
  • Planowanie SPRINTU,
  • DAILY scrum,
  • Porządkowanie BACKLOGU (Refinement),
  • Przegląd SPRINTU (Review),
  • RETROPEKSTYWA
 • Podstawowe narzędzia AGILE:
  • Tablica SCRUMowa,
  • Burn-down chart,
  • Planning poker,
  • User stories,
  • Facylitacja
 • Metody prowadzenia DAILY
 • Pomysły na prowadzenie RETROSPEKTYW
04
Informacje organizacyjne

Szkolenie dostępne zarówno w wersji stacjonarnej jak i online (na platformie Miro).

Czas trwania: 2 dni

Koszt: Wycena indywidualna w zależności od wybranych modułów.