+48 601 510 492

DoradztwoBadanie FRIS®

FRIS® to polskie rozwojowe narzędzie o wysokiej wiarygodności psychometrycznej (0.82-0,88) trafnie, prosto i obrazowo pokazujące różne sposoby myślenia, działania oraz podejmowania decyzji.

Badanie Stylów Myślenia FRIS® pomoże w: 

  • znacznej poprawie komunikacji dzięki zrozumieniu różnic wynikających ze stylu myślenia oraz działania współpracowników,
  • zdobyciu praktycznej wiedzy o najskuteczniejszych sposobach motywacji reprezentantów danego stylu myślenia,
  • dobraniu zadań zgodnie z predyspozycjami pracowników,
  • Zdiagnozuj mocne i słabe strony zespołu.
  • Stwórz bezpieczny grunt do wzajemnej informacji zwrotnej.
  • Przekształć oceniające stereotypy w świadomość siły wynikającej z różnic między ludźmi.

Oferujemy:

  1. Badania indywidualne,
  2. Raporty grupowe,
  3. Warsztaty zespołowe.
Share