+48 601 510 492
pdca inp

DoradztwoContinuous Improvement

Warunkiem osiągnięcia długoterminowych, wymiernych korzyści  jest niespoczywanie na laurach oraz zbudowanie kultury ciągłego doskonalenia. Przy obecnym tempie rozwoju technologicznego wdrożone pół roku temu najlepsze rozwiązania mogą bardzo szybko nadawać się do „muzeum techniki”.

Ideę ciągłego doskonalenia obrazuje cykl PDCA.

Zaplanuj -Wdróż- Sprawdź- Ustandaryzuj. Koło wprawione w ruch nie zatrzymuje się po jednym obrocie. Dbamy o to aby twoje koło ciągłego doskonalenia toczyło się nieustannie. Narzędzia i metody, których używamy w tym celu to m.in.:

  • A3
  • Koła Jakości
  • Why-Why Analysis
  • Kanban
  • GEMBA
  • 5S
Share