+48 601 510 492

DORADZTWOBadanie Stylów Myślenia FRIS®

FRIS® to polskie rozwojowe narzędzie o wysokiej wiarygodności psychometrycznej (0.82-0,88) trafnie, prosto i obrazowo pokazujące różne sposoby myślenia, działania oraz podejmowania decyzji.
  • Poznaj styl myślenia oraz działania swoich współpracowników.
  • Zdobądź praktyczną wiedzę o najskuteczniejszych sposobach motywacji reprezentantów danego stylu myślenia.
  • Dobierz zadania zgodnie z predyspozycjami pracowników.
  • Zdiagnozuj mocne i słabe strony zespołu.
  • Stwórz bezpieczny grunt do wzajemnej informacji zwrotnej.
  • Przekształć oceniające stereotypy w świadomość siły wynikającej z różnic między ludźmi.

Badanie Stylów Myślenia FRIS® pomoże w osiągnięciu każdego z powyższych celów.

Oferujemy:

  1. Badania indywidualne,
  2. Raporty grupowe,
  3. Warsztaty zespołowe.
http://inspirator.net.pl/wp-content/uploads/2020/08/service_03-1280x1200.jpg