+48 601 510 492

DORADZTWOZarządzanie Projektami

Bez względu na to czy skłaniasz się ku tradycyjnym (waterfall) czy nowszym metodom zarządzania projektami (agile, lean) niezbędnym elementem sukcesu projektu jest ktoś, kto nim odpowiednio pokieruje.

Traktujemy zarządzanie projektami jako misję, której celem jest maksymalizacja potencjału zespołu, pomoc w sprawnym rozwiązania pojawiających się trudności oraz najwyższy poziom komunikacji, tak aby poszczególne etapy oraz produkt końcowy zostały oddane w terminie i w dobrej jakości.

Poniżej porównanie najważniejszych cech trzech podejść do zarządzania projektem. Wybierz jedną z nich lub skontaktuj się w celu rekomendacji najodpowiedniejszego do Twoich potrzeb podejścia.  My zajmiemy się resztą.

https://inspirator.net.pl/wp-content/uploads/2021/03/waterfall-vs-agile.png


Metody nowoczesne (Agile)
 1. Możliwość zmiany wymagań wobec produktu na każdym etapie jego rozwoju.                                                                                                                                                                         

 2. Brak ściśle określonych etapów, elastyczne planowanie prac.                                                                 

 3. Regularny przegląd postępów prac i osiąganych wyników.                                                                      

 4. Możliwość pracy nad kilkoma etapami projektu w tym samym czasie.                                                                                                                                                                               

 5. Częste kontakty z klientami i interesariuszami projektu.                                                                                                                                                                                          

 6. Efektywny zwłaszcza przy złożonych, trudnych i wielokryterialnych projektach.


Metody tradycyjne (Waterfall)
 1. Wymagania wobec produktu określane tylko w początkowej dokumentacji projektu.                                                                                                                                                   
 2. Jasne i zdefiniowane etapy prace nad projektem.                                                                               
 3. Przegląd osiąganych wyników tylko na końcu danego etapu.                                                          
 4. Warunkiem rozpoczęcia nowego etapu projektu jest zakończenie etapu bieżącego.                                                                                                               
 5. Kontakt z klientami i interesariuszami projektu tylko na początkowym i końcowym etapie projektu.                                                                                                                                                  
 6. Efektywny zwłaszcza w przypadku prostych projektów.