+48 601 510 492

SZKOLENIAFRIS® Agile

http://inspirator.net.pl/wp-content/uploads/2021/02/fris-style-myslenia-logo-fb.jpg
01
Opis szkolenia

We are one, but not the same. U2 – One     

                                                 

FRIS® to zaawansowane, oparte na psychologii poznawczej narzędzie rozwojowe o potwierdzonej, wysokiej wiarygodności psychometrycznej (0,82-0,88). W przystępny i obrazowy sposób pokazuje w jaki sposób ludzie podejmują decyzje i rozwiązują problemy umożliwiając lepsze wykorzystanie swoich naturalnych predyspozycji. Narzędzie zostało stworzone na podstawie badań przeprowadzonych na ponad 2000 osób mieszkających w Polsce, przez co jest idealnie dopasowane do polskich realiów.

Podczas warsztatu poznasz narzędzie umożliwiające m.in.:

– maksymalizację efektywności prac zespołu oraz zwiększenie satysfakcji i motywacji w zespole dzięki dopasowaniu zadań do predyspozycji pracowników;

– znaczącą poprawę komunikacji w firmie dzięki nabytej umiejętności spojrzenia z perspektywy innych stylów myślenia;

zdiagnozowanie słabych stron zespołu oraz metod na uzupełnienie luk w ich funkcjonowaniu;

– odkrycie na którym etapie projektu prace zespołu mogą napotkać na największe trudności;

zminimalizowanie ryzyka konfliktów wewnątrz zespołu.

a dodatkowo zapoznasz się z podstawami zwinnego zarządzania i prowadzenia projektów (Agile).

Więcej informacji o FRIS znajdziesz na www.fris.pl

02
Korzyści

Dzięki udziałowi w warsztacie Uczestnicy:

 • poznają Style Myślenia i Działania FRIS®,
 • nauczą się identyfikować cechy sugerujące dany Styl Myślenia oraz formułować komunikaty najbardziej skuteczne wobec jego przedstawicieli,
 • poznają główne zasady Agile,
 • wezmą udział w dwóch wydarzeniach Sprintu,
 • przygotują „ściągawkę komunikacyjną” dla przedstawicieli danego Stylu Myślenia FRIS®,
 • ocenią potencjał zespołów, w których pracują oraz przetestują narzędzie zwiększające ich efektywność,
03
Program

1. Style poznawcze, czyli w jaki sposób patrzę na świat.

2. Zawodnik, Partner, WIzjoner, Badacz – prezentacja czterech Stylów Myślenia FRIS® pod kątem:

 • Sposobu percepcji i wykorzystywania informacji,
 • Reagowania i rozwiązywania problemów
 • Cech charakterystycznych, za które są doceniani oraz krytykowani
 • Motywatorów oraz demotywatorów

3. Styl Myślenia a sposób komunikacji:

 • Różnice w percepcji przedstawicieli różnych Stylów Myślenia
 • Szanse i zagrożenia w komunikacji pomiędzy osobami z różnymi Stylami Myślenia
 • ĆWICZENIE: „Jak MacGyver z Putinem i Sherlock Holmes z Amelią”

4. Style Działania:

 • Prezentacja 14 Stylów Działania FRIS®
 • Role zawodowe oraz aktywności zgodne z predyspozycjami danego Stylu Działania
 • ĆWICZENIE: Analiza głównych klientów i współpracowników

5. Proces FRIS®

 • 48 kompetencji wnoszonych do pracy zespołowej przez 4 Style Myślenia
 • Jak zdiagnozować mocne i słabe strony zespołu
 • Sposoby na przekształcenie zespołu w niezawodny i efektywny Dream Team
 • ĆWICZENIE: „Mój zespół” – symulacja Procesu FRIS® w losowo stworzonych zespołach

6. FRIS Agile

 • Agile Manifesto – najważniejsze zasady „Adżajla”
 • 5 wydarzeń Sprintu
 •  Jak przeżyć:
  • Planowanie Sprintu z Badaczem,
  • Daily Scrum z Zawodnikiem,
  • Sprint Review z Wizjonerem,
  • Retrospektywę z Partnerem.

Sugerowany dodatkowy opcjonalny moduł:

Diagnoza zespołu  – warsztat poprzedzony wykonaniem przez wszystkich Uczestników Badania Stylów Myślenia FRIS®. Podczas warsztatu pracujemy z wynikami prawdziwego zespołu tworzonego przez Uczestników. Diagnozujemy jego mocne i słabe strony, tworzymy mapy komunikacyjne oraz budujemy plan rozwojowy.

04
Informacje organizacyjne

Szkolenie dostępne zarówno w wersji stacjonarnej jak i online (na platformie Miro).

Czas trwania: 6 godzin (moduł podstawowy).

Koszt: Wycena indywidualna w zależności od wybranych modułów.