+48 601 510 492

SZKOLENIAAkademia Lidera

http://inspirator.net.pl/wp-content/uploads/2020/08/image_illustrations_01.png
01
Opis szkolenia

They say I gotta learn, but nobody’s here to teach me                                                                                                                                   Coolio – Gangsta’s Paradise

Biznesowa potrzeba chwili często decyduje o tym, że na stanowiska kierownicze awansowani są pracownicy z najdłuższym stażem, niekoniecznie posiadający arsenał kompetencji niezbędnych do zarządzania. Akademia Lidera pozwala zawczasu wyposażyć siebie lub swoich przyszłych liderów w zestaw podstawowych kompetencji potrzebnych na stanowisku kierowniczym takich jak:

 • Style Kierowania
 • Wyznaczanie Celów
 • Udzielanie Informacji Zwrotnej
 • Angażowanie i Motywowanie Pracownika
 • Rozwiązywanie Konfliktów
 • Organizacja Czasu Pracy
02
Korzyści

Uczestnicy Akademii Lidera:

 • Poznają zestaw podstawowych kompetencji managera,
 • Przećwiczą każde z nich podczas warsztatu,
 • Zyskają świadomość wyzwań stojących przed kierownikami XXI wieku (Management 3.0),
 • Otrzymają zestaw narzędzi niezbędnych liderom w codziennej pracy,
 • Wymienią doświadczenia z dotychczasowych sukcesów i porażek na obecnym stanowisku,
 • Dołączą do społeczności przyszłych managerów najwyższego szczebla.
03
Program

1.  Style kierowania,

2.  Informacja zwrotna,

3.  Efektywna komunikacja z pracownikami,

4.  Wyznaczanie celów.

5.  Proaktywność & Motywacja

6.  Geneza i rozwiązywanie konfliktów,

7.  Organizacja czas pracy,

8.  Delegowanie zadań,

9.  Coaching w pracy lidera,

10. Continuous improvement.

04
Informacje organizacyjne

Szkolenie dostępne zarówno w wersji stacjonarnej jak i online (na platformie Miro).

Poszczególne moduły powinny się odbywać w odstępie minimum 1 tygodnia, tak aby Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy w praktyce.

Doskonałym uzupełnieniem Akademii są indywidualne sesje coachingowe, podczas których poszczególni kierownicy pracują nad  wybranymi kompetencjami managerskimi.

Czas trwania: 3 godziny (jeden moduł).

Koszt: Wycena indywidualna w zależności od wybranych modułów.